wtorek, 12 maja 2015

Juan Polvillo y Morenito de Triana y El Cheito

Kilka zdjęć z koncertu i warsztatów z Juanem Polvillo. Jak zwykle był to cudowny czas spędzony z niezwykłym trio!
Few photos from concert and workshop with Juan Polvillo. As usually it was wonderful time with amazing trio!
Tym razem istniała możliwość nauki nie tylko tańca, ale także nauki śpiewu flamenco oraz nauki gry na cajónach! Cheito okazał się być fantastycznym nauczycielem, więc to pewnie nie jest ostatni raz, kiedy poprowadził warsztaty w Hola Flamenco.
This time it was possibility not only to learn flamenco dance but also to take flamenco singing lesson and learn to play on cajóns! Cheito was a wonderful teacher so probably it wasn't the last time when he leads  workshop in Hola Flamenco.
Cajony zapewnił Pajor Cajon z Krakowa - dziękujemy za wypożyczenie cajonów na nasze warsztaty.
Cajóns were provided by Pajor Cajon from Cracow - we would like to thank for hire cajons on our workshop.
https://www.facebook.com/pajorcajon?fref=photo
Juan Polvillo
El Cheito, Morenito de Triana i Juan Polvillo na scenie Kinoteatru Rialto.
 El Cheito, Morenito de Triana and Juan Polvillo on stage Kinoteatr Rialto
El Cheito i Morenito de Triana
fot.Inez

niedziela, 3 maja 2015

Feria de Abril fashion


Oczywiście.. czerwony i czarny zawsze jest bezpiecznie założyć na Ferie, ale jak łatwo zauważyć sukienki flamenco są nie tylko białe w czerwone kropki..
Of course.. black and red are always safely to wear on Feria but it easy to notice that flamenco dresses are not only white with red dotted..fot.Martita

sobota, 2 maja 2015

Sevilla tiene una cosa, que sólo tiene Sevilla

Sevilla tiene una cosa, que sólo tiene Sevilla
Que sólo tiene Sevilla
Luna, sol, flor y mantilla
Una risa y una pena
Y la Virgen Macarena
Que también es de Sevilla
Y tiene además Sevilla
Un tesoro a cada orilla
La Giralda y sus campanas

Katedra i dzwonnica - Giralda. Co ciekawe - dwie trzecie wieży zostało wybudowane jako minaret, w okresie maurtańskim, a szczyt wieży - dzwonnica pochodzi z epoki renesansu.
The cathedral and the bell tower - Giralda. What is interesting - two third of the tower was built as a minaret, the top of tower - belfry comes from Renaissance.
W wieży nie znajdziemy schodów..ponoć muzułmanie zbudowali rampę dla muezzina, który mógł dostać się na szczyt konno, wzywając wiernych na modlitwę pięć razy dziennie.
In the tower you can not find a stairs.. reportedly Muslims built the ramp for muezzin which can get on top on horse, calling followers of Islam on a prayer five times a day.
Widok z Giraldy na miasto i na arenę walk byków La Maestranza / View from Giralda on a city and bullring - La Maestranza.
Królewski pałac Alkazar - wspaniały przykład architektury mudéjar, hiszpańskiego stylu, który łączy wpływy chrześcijańskie i islamskie.
Royal Alcazars of Seville - wonderful example of mudéjar architecture, spanish style which contains christian and islamic influence.


Metropol Parasol to drewniana konstrukcja zaprojektowana przez niemieckiego architekta Jürgen Mayer-Hermann. Na szczycie konstrukcji znajduje się trasa spacerowa z niesamowitym widokiem na miasto.
Metropol Parasol is a wooden structure is designed by german architect Jürgen Mayer-Hermann. On the top of structure there is a route with a amazing view on city.

Ale przede wszystkim Sevilla jest cudownym miejscem by zagubić się w pięknych, wąskich uliczkach.. po prostu spacerując..
But first of all Sevilla is the wounderful place to get lose yourself in lovely, narrow streets..
just walking around..
fot.Martita