czwartek, 15 grudnia 2011

sobota, 29 października 2011

odwiedzając naszych znajomych / visiting our friends


Nadarzyła się miła okazja aby odwiedzić naszego znajomego - festiwal Diwali - znany jako "święto światła". W restauracji Budda przygotował imprezę uświetnioną występami dziewczyn wykonujących taniec bollywodzki.
Tym razem obserwowałyśmy występy innych oraz spróbowałyśmy indyjskiego jedzenia.
( nie jest daleko od Indii do Flamenco..ale o tym możesz przeczytać poniżej..)

There was nice occasion to visit our friend - festival Diwali - popularly known as the "festival of lights". In Buddha Restaurant he prepared event with the group of girls performing  bollywood dance.
This time we watched others dancing  and we tasted an indian foods.

(there is not far away from India to Flamenco..about this you can read below..)


"Około IX wieku, z niewiadomych przyczyn tysiące mieszkańców północno-zachodniej części Indii zaczęło emigrować na Zachód. Wyruszyli z terenów znanych obecnie jako Pendżab i Pakistan.
W Persji rozdzielili się i niektórzy podróżowali przez Palestynę, Egipt,  Marok, przez Cieśninię Gibraltarską, w końcu przybywając, zwani już Cyganami, na południe mauretańskiej Hiszpanii.
 
W tym regionie, wcześniej znanym jako Al-Andalus, różne kultury współistniały przez setki lat.
Było to chyba jedyne miejsce, gdzie Cyganie, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie żyli razem w pokoju przez wiele lat.
Każda grupa miała swoje własne zwyczaje, muzykę i instrumenty.
Po wielu latach, na początku XIX wieku, po przez wzajemny wpływ i przemieszanie muzycznych ekspresji , zrodził się tajemniczy i ekspresyjny rodzaj muzyki.
Dzisiaj znany jako Flamenco."

(tekst Miguel Czachowski)

"Around the 9th Century, for unknown reasons, thousands of inhabitants of the northwestern part of India began to emigrate west.
They set out from the territories now known as the Punjab and Pakistan.
In Persia they split and some travelled via Palestine, Egypt and Marocco and throught the Strait of Gibraltar, finally arriving, known already as Gipsies, in the south of Moorish Spain.

In this region, previously known as Al-Andalus, various cultures co-existed for hundred years.
That was perhaps the only place where Gipsies, Jews, Christians and Muslims lived peacefully together for a many years.
Each group had its own customs, music's and instruments.
After many years, in the beginning of the 19th Century, due to mutual influences and the mingling of their musical expressions,a mysterious and expressive type of music emerged.
Today it is known as Flamenco."

(text by Miguel Czachowski)

fot.Martita

niedziela, 25 września 2011

warsztaty w Hiszpanii / workshop in SpainCztery z nas wyjechały na tygodniowe warsztaty flamenco w Hiszpanii.
Sporo treningów, ale i też trochę odpoczynku, zwiedzania oraz oczywiście zakupów!
Four of us went for a one week flamenco workshop in Spain.
Lots of training, but also a little bit of rest, sightseeing and shopping of course!
fot.Inez

sobota, 17 września 2011

piątek, 16 września 2011

AJNFART STORY

Inez miała szczęście wynająć lokal na studio w bardzo nietypowym miejscu.
Podwórko, w którym znajduje się studio, stało się częścią artystycznego happeningu - "Ajnfart Story ". "Ajnfart" oznacza w gwarze "brama
". 
Inez was lucky to rent a place for studio in a very unusual location.
The backyard where is the studio located was a part of artistic happening - "Ajnfart Story". "Ajnfart" it means in dialect "gateway".

.


 Wszystkie ściany podwórka zostały pokryte malowidłami ściennymi przez lokalnych artystów, Monę Tusz, Raspazjana, miszmasza i Magdę Drobczyk.
Organizator akcji przygotował wielkie otwarcie tej  galerii na wolnym powietrzu
i poproszono nas o krótki występ.
 All the walls of backyard was covered with murals of local artists; Mona Tusz, Raspazjan, Miszmasz i Magda Drobczyk.
Organizer of action prepared big opening of this open air gallery
and we were asked to give short performance.


  Inez i Magda zatańczyły. Banderas zagrał na gitarze i jak zwykle opowiedział trochę o duchu flamenco.
Inez, Magda danced. Banderas played the gitare and as usually told a little bit about the spirit of flamenco.
Muszę przyznać, że to było bardzo udane wydarzenie!
Niesamowity nastrój miejsca, mały lokalny poczęstunek, wystawa rzeźb, pokaz zdjęć..
miło było w tym uczestniczyć!
I must admit that the events was very successful.
Amazing mood of the place, small local treat , exhibition of sculptures, slajdshow ..was nice to be there!


fot.Martita

wtorek, 6 września 2011

"Flamenco, Flamenco "

Od kilku lat współpracujemy z kinem Światowid w Katowicach, tym razem zostałyśmy poproszone o występ przed premierowym pokazem filmu "Flamenco, Flamenco"

For a few years we cooperate with cinema "Światowid" in Katowice, this time we were asked for a performance before preview of movie  "Flamenco, Flamenco".

fot.Martita

poniedziałek, 5 września 2011

sobota, 3 września 2011

Ty tu (u)rządzisz / renovation

Przed i po, czyli jak powstawało studio tańca "Hola Flamenco"
Before and after, that is a history of formation of dance studio Hola Flamenco

fot.Inez

piątek, 2 września 2011

studio tańca HOLA FLAMENCO/ dance studio HOLA FLAMENCO

Nasza wyjątkowa i niesamowita przyjaciółka Inez właśnie otworzyła studio tańca - HOLA FLAMENCO!
Inez wyczarowała niezwykłe miejsce w centrum Katowic..
..dla każdego kto chciałby spróbować tego szaleństwa jakim jest flamenco! http://www.holaflamenco.pl/


Our unique and amazing friend Inez has just opened her dance studio - HOLA FLAMENCO!
Inez conjured up unusualy place in the center of Katowice..
.for everyone who would like to taste this madness which is flamenco!
http://www.holaflamenco.pl/  

wtorek, 23 sierpnia 2011

zaczynamy.. / we're starting...

Zaczynamy .. MY to znaczy kilka pasjonatek flamenco, głównie z Górnego Śląska, ale także z Pomorza. Znamy się  i tańczymy razem od kilku lat w grupie Malandanza. Od lata 2011 jedna z nas - Inez - prowadzi studio tańca "Hola flamenco" w Katowicach.

Chcemy rozpocząć prowadzenie blog na temat działalności grupy Malandanza, a także o szkole Inez i o flamenco w ogóle.
Chcemy dzielić się naszą pasją z innymi i na bieżąco informować o wydarzeniach związanych z flamenco.
We're starting..WE it means several hotheads of flamenco, mainly from Upper Silesia, but also from Pomerania. We know each others and dance together from few years in group Malandanza. From summer 2011 one of us - Inez - runs the dance studio "Hola Flamenco" in Katowice.

We want to start keep the blog about activities of group Malandanza and also about school of Inez and about flamenco in general.
We want to share our passion with others and keep you inform about events connected with flamenco.