niedziela, 13 października 2013

Flamenco workshop / Warsztaty flamenco

Unusually opportunity to learn flamenco from amazing dancer from Seville (Juan Polvillo) with guitar's accompainment (Morenito de Triana). Classes will take place in dance school in center of Katowice - Hola Flamenco.
Classes will be devided on two levels - beginners and middle advanced (palo:tangos)
and second level - middle advanced (palo: solea).
Schedule (28-29 November 2013):
5.00pm - 7.00pm (palo: tangos)
7.15pm - 9.15pm (palo: solea)

Contact:inez@holaflamenco.pl
More info about school on
http://www.holaflamenco.pl/
or about Juan Polvillo on
http://www.escuelaflamenca.com

Niezwykła możliwość nauki tańca flamenco od wspaniałego tancerza z Sewilli (Juana Polvillo) przy akompaniamencie gitary (Morenito de Triana). Zajęcia odbędą się w szkole tańca w centrum Katowic - Hola Flamenco. Kurs będzie podzielony na dwa poziomy - poczatkujący i średniozaawansowany (palo: tangos) oraz średniozaawansowy (palo:solea).
Plan zajęć (28-29 listopada 2013):
 17.00 -19.00 (palo: tangos)
 19.15 -21.15 (palo: solea)

Kontakt: inez@holaflamenco.pl
Więcej informacji o szkole na 
http://www.holaflamenco.pl/
a o Juanie Polvillo na  
http://www.escuelaflamenca.com